Makkelijker begrijpend lezen? 8 tipsUntitled design
© All rights reserved.

Tekstbegrip, ook wel begrijpend lezen, is een vak op de school van je kind dat voor veel van de kinderen toch erg lastig blijkt te zijn.  Als opvoeder wil je vast en zeker voorkomen dat je kind een flinke leerachterstand oploopt in het leren. Of zelfs achter komt te lopen. Maar wat kan een ouder doen om de vaardigheid van het begrijpend lezen van je zoon of dochter te versterken? In dit artikel illustreren we uitgebreid 8 tips die kunnen bijdragen om vaardigheden rondom begrijpend lezen te versterken en verbeteren. Zodoende hopen we jou als ouder te helpen. Hopelijk lukt het je nu het beste uit de ontwikkeling en groei voor begrijpend lezen van je zoon of dochter te halen (bron: https://www.brengtlerentotleven.nl).

1 Het doel van de tekst achterhalen

Bestudeer en bekijk samen een lap tekst, bijvoorbeeld een artikeltje of een boodschap op het internet, een kort verhaal of een instructietekst. Ga samen zitten en laat je kind de tekst eerst doornemen. Bekijk samen foto’s en beschrijvingen in de tekst. Vraag daarna wat je kind denkt dat het onderwerp van de tekst is en wat de auteur of schrijver met de tekst kan willen bereiken. Het bepalen van een doel helpt zicht te krijgen op de inhoud van het fragment.

2 Bespreken

Begrijpend kunnen lezen is echt niet alleen een geval van technisch lezen, maar vooral ook van erover praten. Bespreek daarom altijd de tekst me je zoon of dochter. Leuke vraag is altijd, komt de verwachting van je dochter of zoon uit en strookt het doel van de tekst met wat je kind ervan had verwacht? Blijf erover praten!

3 Aanvullen van kennis

De thema’s en onderwerpen in teksten zijn vaak zeer wisselend. Je kunt dan niet verwachten dat je dochter of zoon alle kennis al heeft. Dat is wel lastig en moeilijk als je kind vragen over een stukje tekst moet beantwoorden. Vul om die reden altijd missende kennis aan of laat je kind voorkennis activeren met een ander boek. Studerend lezen is namelijk een doel, de teksten slechts een middeltje.

4 Woordenschat

Nu je dan toch bezig bent., koppel begrijpend lezen direct aan de uitbreiding van de woordenschat en vooral de manieren om die betekenissen uit een tekst te halen. Immers kent een tekst vaak nieuwe woorden voor kinderen. Het zou jammer zijn om daar niets mee te doen.

5 Laten lezen, doet lezen

Als één ding duidelijk is, is het: kinderen iets vaak laten doen zorgt ervoor dat ze er vaardiger in worden. En dat is niet anders bij begrijpend lezen! Kortom: laat je zoon of dochter dus zoveel mogelijk doen op het gebied van lezen. Jijzelf geeft natuurlijk het goede voorbeeld, door ook je neus in de boeken te steken.

6 Breed aanbod

Wat maakt lezen zo leuk? Dat ligt helemaal aan het thema van de tekst die gelezen dient te worden. Vindt jouw kind sport of kunst heel erg plezierig? Zorg er dan voor dat er teksten zijn over deze onderwerpen en bouw dat geheel later verder uit. Vreemd genoeg zal je zien dat een kind dat lol heeft in de onderwerpen van de teksten die hij of zij lezen moet, veel sneller en vaker een tekst zal pakken. Tel uit je winst

7 Tekstsoorten

Er zijn diverse teksten en het is van essentieel belang je zoon of dochter daarmee kennis te laten maken. Want een instructie of recept is heel iets anders dan een opiniestuk. En poëzie of proza kun je niet over één kam scheren met een informatief stukje tekst. Varieer dus waar het maar kan in de teksten die je je kind laat lezen.

8 Oefenboeken

Er zijn gelukkig ook kant-en-klare oefenboeken op de markt voor begrijpend lezen. Ideaal geschikt voor ouders die het lastig vinden om hun kind te helpen. Een professioneel en goed oefenboek voor begrijpend lezen past goed bij de stof die op school wordt aangeboden.

Author(s): Henk Bergers
Published at: 23 Jun 2022 12:24 GMT
Original link (login required): https://ilde.upf.edu/pg/lds/view/341551/